2022 Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi 2022 Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı Broşürü Veraset yoluyla veya ivazsız (karşılıksız) olarak…

 

 

2022 Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi ile Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı Broşürü

2022 Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi

2022 Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı Broşürü

Veraset yoluyla veya ivazsız (karşılıksız) olarak malların bir şahıstan diğer şahsa intikalinde veraset ve intikal vergisi beyannamesinin ne zaman ve nasıl verileceğine dair açıklamaların yer aldığı “Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi” ile “Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı Broşürü” güncellenerek mükelleflerin kullanımına sunulmuştur.

Söz konusu Rehber ve Broşür’de;

  • Veraset ve intikal vergisinin konusu ve vergiyi doğuran olay,
  • Muafiyetler ve istisnalar,
  • Veraset ve intikal vergisinin beyanı, beyannamenin verilme şekilleri ve zamanı,
  • Beyannameye eklenecek belgeler,
  • Veraset ve intikal vergisi matrahının tespitinde indirilebilecek borç ve giderler,
  • Vergi oranı, ödeme yeri ve zamanı,

gibi konularda açıklayıcı bilgilere yer verilmiştir.

Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberine ulaşmak için tıklayınız

Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı Broşürüne ulaşmak için tıklayınız

Kaynak: GİB