Kooperatif ve Üst Kuruluşları Usul ve Esasları 1- Kooperatif Ve Üst Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantılarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sist…

 

 

Kooperatif ve Üst Kuruluşları Usul ve Esasları

Kooperatif ve Üst Kuruluşları Usul ve Esasları

1- Kooperatif Ve Üst Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantılarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Usul Ve Esaslar
2- Kooperatif Ve Üst Kuruluşlarında Dış Denetim Yapacakların Eğitimine İlişkin Usul Ve Esaslar
3- Kooperatif Ve Üst Kuruluşlarının Dış Denetiminde Sınırlı Bağımsız Denetim Standardının (2400) Uygulanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar
4- Kooperatif Birlik Ve Merkez Birliklerinde Dış Denetimle Görevlendirilecek Personelin Sınavına İlişkin Usul Ve Esaslar
5- Genel Kurullarını Birleştiren Veya Özel Hesap Dönemi Kullanan Kooperatif Ve Üst Kuruluşlarının Dış Denetimine İlişkin Usul Ve Esaslar

Ticaret Bakanlığına Linkler

Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı