2024 Yılı Fatura Kesme ve Düzenleme Sınırı 6.900 TL olarak açıklandı. 30 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan VUK Genel Tebliği’deki ilgili tutar 01.01.2024 tarihinden itibaren tüm yıl uygulanmak üzere yürürlüğe girmektedir.

Fatura Düzenleme Sınırı ilgili madde hükümlerine göre; satılan malın veya ifa edilen hizmet bedelinin yer alan hadleri geçmesi halinde malı satanın veya işi yapanın fatura kesmesi gerekmektedir.

Fatura Kesme ve Düzenleme Sınırı 2024 Yılı tutarı 6.900 TL ‘dir.