Bağımsız denetime tabi şirketlerin finansal tablolarının elektronik ortamda işlenerek finansal analizlerde kullanılması amacıyla 10/06/2019 tarihinden itibaren bağımsız denetim kuruluşları ve denetçiler, bağımsız denetim raporu bildirimleriyle birlikte, finansal tablolara ait excel dosyalarını Kurumumuza Elektronik Finansal Raporlama (EFR) Sistemi kapsamında iletmeye başlamışlardır.

 

Söz konusu sistem aracığıyla bağımsız denetim kuruluşları ve denetçiler tarafından Kurumumuza raporlanan 2018, 2019, 2020 ve 2021 yılına ait finansal veriler, kontrollerden geçirilerek, NACE (Avrupa Topluluğu’ndaki Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması) kodlama sistemine göre belirlenmiş olan 22 Ana ve 272 Alt sektöre uygun bir biçimde oluşturulan finansal tablolar (Finansal Durum Tablosu, Kâr veya Zarar Tablosu ve Nakit Akış Tablosu), Kurumumuza ait çalışmaları devam etmekte olan “Finansal Analiz Platformu (FinAP)” aracılığıyla kamuoyunun takdirine açılmıştır.

FinAP ile ilerleyen dönemlerde ana ve alt sektörlere ilişkin yıllar itibariyle finansal analiz oranlarına (kârlılık analizi, devir hızı analizi, likidite analizi ve finansal yapı analizine ilişkin ortalama oranlar) da yer verilmesi planlanmaktadır. Bu sayede işletmeler, içinde bulunduğu sektörle kıyaslamalar yaparak performans değerlendirmelerini daha sağlıklı bir şekilde yapabilmesi uygun hale getirilecektir.

Bağımsız denetime tabi işletmelere ait sektör verilerine erişmek için tıklayınız

Kaynak: KGK