Özel Bina İnşaatlarında Yaklaşık Maliyet Bedelinin Hesabında Değişiklik Asgari İşçilik Uygulamasında Kullanılacak Yaklaşık Maliyet Bedelinin Hesabı 20…

 

 

Özel Bina İnşaatlarında Yaklaşık Maliyet Bedelinin Hesabında Değişiklik

Özel Bina İnşaatlarında Yaklaşık Maliyet Bedelinin Hesabında Değişiklik

ÖZET: 

− Başladığı yıl içinde bitirilmiş olan inşaat maliyetinin hesaplanmasında inşaatın bittiği tarihte yürürlükte olan,

− Başladığı yıldan sonraki yıllarda bitirilmiş inşaat maliyetinin hesabında ise inşaatın bitirildiği yıldan önceki yıla ait yayımlanan,

Son birim maliyet bedeli esas alınarak asgari işçilik hesaplamaları yapılacaktır.

 

Asgari İşçilik Uygulamasında Kullanılacak Yaklaşık Maliyet Bedelinin Hesabı

2022 yılında “Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğler” ile 3 farklı yapı yaklaşık birim maliyetleri açıklanması üzerine SGK, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 111 inci maddesinin altıncı fıkrasında değişiklik yaparak yaklaşık maliyet bedelinin hesaplaması usulünü değiştirmiştir. Buna göre;

− Başladığı yıl içinde bitirilmiş olan inşaat maliyetinin hesaplanmasında inşaatın bittiği tarihte yürürlükte olan,

− Başladığı yıldan sonraki yıllarda bitirilmiş inşaat maliyetinin hesabında ise inşaatın bitirildiği yıldan önceki yıla ait yayımlanan,

Son birim maliyet bedeli esas alınarak asgari işçilik hesaplamaları yapılacaktır.

Örnek 1: 

3 Ocak 2022 yılında başlayıp, 23.11.2022 tarihinde biten bir özel bina inşaatı olsun.

2022 yılında 18 Şubat, 21 Haziran ve 13 Eylül tarihlerinde yayımlanan 3 ayrı tebliğ ile 3 farklı yapı yaklaşık birim maliyetleri açıklandığından. Bu özel bina inşaatının yaklaşık maliyet bedeli hesaplanırken 13 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2022/3 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ’deki yapı birim maliyet bedellerinin, esas alınması gerekmektedir.

Örnek 2:

7 Mart 1999 yılında başlayıp, 28.02.2023 tarihinde biten bir özel bina inşaatı olsun.

Bu özel bina inşaatının yaklaşık maliyet bedeli hesaplanırken 13 Eylül 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2022/3 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ’deki yapı birim maliyet bedellerinin, esas alınması gerekmektedir.

Kaynak: TÜRMOB