Matrah ve Vergi Artırımı Rehberi Yayınlandı 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliğinde yer alan…

 

 

7440 Sayılı Kanun Matrah ve Vergi Artırımı Rehberi Yayınlandı

Matrah ve Vergi Artırımı Rehberi Yayınlandı

1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar doğrultusunda hazırlanan Rehberde;

 • Matrah ve vergi artırımının kapsamı,
 • Gelir/kurumlar vergisinde matrah artırımı,
 • Gelir/kurumlar stopaj vergisinde artırım,
 • Katma değer vergisinde artırım,
 • Kanunun yayımı tarihinden önce başlanılan vergi incelemelerinde matrah ve vergi artırımı,
 • Matrah ve vergi artırımından yararlanamayacak olanlar,
 • Matrah ve vergi artırımında başvuru ve ödeme,

gibi açıklamalar ve örnekler yer almaktadır.

7440 sayılı Kanunun ve Genel Tebliğin uygulanmasına ilişkin açıklamalara ve ayrıntılı bilgilere:

 • Başkanlığımızın internet sayfasında “Hızlı Erişim” alanında yer alan 7440 sayılı Kanun Mikro Sitesinden
 • Başkanlığımızın doğrulanmış sosyal medya hesaplarından,
 • gib.gov.tr adresinde yer alan Dijital Vergi Asistanından (GİBİ),
 • Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 189 numaralı telefon hattından,

ulaşabilirsiniz.

Kaynak: GİB