7300 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yapılandırmada Uzayan Başvuru ve Ödeme Sürelerinin Tarihleri Uzayan başvuru ve ödeme sürelerinin tarihleri özetle…

 

 

Yapılandırmada Uzayan Başvuru ve Ödeme Sürelerinin Eski-Yeni Karşılaştırmalı Tarihleri (Vergi)

 

7300 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Yapılandırmada Uzayan Başvuru ve Ödeme Sürelerinin Tarihleri

Uzayan başvuru ve ödeme sürelerinin tarihleri özetle aşağıdaki gibidir.

Başvuru/ödeme türü Eski Süre Uzayan Yeni Süre
Yeniden yapılandırmaya konu olacak alacakların vadesinin son tarihi 31/12/2022 Değişmedi
Borçların yeniden yapılandırılması için başvuru süresi 31/05/2023 30/06/2023
Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere ve YİKOB’lara bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksidini ödeme süresi 30/06/2023 31/07/2023
Başvuru/ödeme türü Eski Süre Uzayan Yeni Süre
Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitinin ödeme süresi 30/06/2023 31/07/2023
Matrah artırımları için başvuru süresi (2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 yılları için) 31/05/2023 30/06/2023
Matrah artırımları için ilk taksit ödeme süresi 30/06/2023 31/07/2023
İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların envanter listesi ile vergi dairelerine bildirmek suretiyle defterlerine kaydedilme süresi 31/05/2023 30/06/2023
Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kayıtlarında yer aldığı hâlde işletmelerinde mevcut olmayan emtialarını, fatura düzenlemek ve her türlü vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanlarına intikal ettirme süresi 31/05/2023 30/06/2023
Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların dikkate alınacağı bilanço tarihi 31/12/2022 Değişmedi
Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların vergi dairelerine beyan edilmesi suretiyle kayıtların düzeltilmesi süresi 31/05/2023 30/06/2023

Kaynak: TÜRMOB