2023 Temmuz-Aralık Dönemi SGK Parametreleri 01/07/2023-31/12/2023 Döneminde Uygulanacak SGK Parametreleri Konusu Tutar(TL) Günlük Asgari Ücret 447,15…

 

 

2023 Temmuz-Aralık Dönemi SGK Parametreleri

2023 Temmuz-Aralık Dönemi SGK Parametreleri

01/07/2023-31/12/2023 Döneminde Uygulanacak SGK Parametreleri

Konusu Tutar(TL)
Günlük Asgari Ücret 447,15
Aylık Asgari Ücret 13.414,50
Günlük Prime Esas Kazanç Alt sınırı 447,15
Günlük prime Esas Kazanç Üst sınırı 3.353,63
Aylık Prime Esas Kazanç Alt Sınırı 13.414,50
Aylık Prime Esas Kazanç Üst Sınırı 100.608,90
Çırak ve Öğrencilerin Prime Esas Kazancı(aylık) 6.707,25
1 sigortalı için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden ödenecek teşviksiz toplam sigorta prim tutarı( işsizlik dahil) 5.030,44 (13.414,50x%37,5)
Ek-9 Ev Hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanların ödeyecekleri sigorta primi (Günlük) 167,68 (447,15x%37,5)
Ek-9 Ev Hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanların ödeyecekleri sigorta primi (Aylık) 5.030,44 (13.414,50x%37,5)
Ek-9 Ayda 10 günden az çalışanlar için (Günlük) 8,94 (447,15x%2)
Ek 5 sigortalıların ödeyecekleri sigorta primi 4.628,00 (13.414,50%34,5)
Ek 6 sigortalıların ödeyecekleri sigorta primi (İşsizlik primi hariç) 4.359,71 (13.414,50 x %32,5)
Ek 6 sigortalıların ödeyecekleri sigorta primi (İşsizlik primi dahil) 4.762,15 (13.414,5 x %35,5)
İsteğe bağlı sigortalıların ödeyecekleri prim tutarı 4.292,64 (13.414,50x%32)
2925 sayılı Kanuna tabi sigortaların ödeyecekleri prim tutarı 2.179,86 (447,15 x 15x%32,5)
Bağ kur sigortalıların ödeyecekleri prim tutarı 4.628,00 (13.414,50%34,5)
Tarım Bağ kur sigortalıların ödeyecekleri prim tutarı 4.628,00 (13.414,50 %34,5)
5510-60/g liler(GSS) sigorta primi 402,44 (13.414,50x%3)
Hizmet borçlandırılmasına esas tutar (Günlük) 143,09 (447,5TL x %32)
Yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılmasına esas tutar (Günlük) 201,22 (447,5 TLx%45)
Geçici iş göremezlik ödeneği (Alt Sınır üzerinden)
Yatarak Tedavilerde 223,58
Ayaktan Tedavilerde 298,1
Primden İstisna Tutarları
Yemek parası (% 23,65) Günlük 105,75
Çocuk Parası (%2) Aylık 268,29
Aile yardımı (% 10)Aylık 1.341,45
SGK tarafından uygulanan idari para cezalarında esas alınan tutar 13.414,50

NOT: Hesaplamalar SPEK alt sınırı üzerinden ve teşvikler olmadan yapılmıştır.

Kaynak: TÜRMOB