Deprem Bölgesine Yönelik Vergi Takvimi Yayınladı Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Yerlerde Beyan..

 

 

Deprem Bölgesine Yönelik Vergi Takvimi Yayınladı

Deprem Bölgesine Yönelik Vergi Takvimi Yayınladı

Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Yerlerde Beyanname Verme/Ödeme ve Bildirimlerin Verilme Sürelerine İlişkin Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Özel Vergi Takvimi Tablosu Yayınlanmıştır

Bilindiği üzere, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sayfasında 08.02.2023 ve 14.02.2023 tarihlerinde yayımlanan Mücbir Sebep Duyurularına (*) göre; depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile Sivas ilinin Gürün ilçesinde, mücbir sebep halinin geçerli olduğu 06.02.2023 ila 31.07.2023 (bu tarih dâhil) tarihleri arasında verilmesi gereken beyanname ve bildirimler 15.08.2023 Salı günü sonuna kadar verilebilecek, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergiler ile diğer vergi, ceza ve gecikme faizleri 31.08.2023 Perşembe günü sonuna kadar ödenebilecektir.

Buna göre, 2023 Yılı Vergi Takviminde Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz aylarında verilmesi gereken beyanname ve bildirimler ile ödeme süreleri mücbir sebep hali dikkate alınarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ayrı bir tablo hazırlanarak internet sitesinde yayınlanmıştır (**). İlgili tabloya Deprem Bölgesinde Beyanname Verme/Ödeme ve Bildirimlere İlişkin Tablo linkinden de ulaşabilirsiniz.

Öte yandan vergi takvimi tablosunda, 7440 Sayılı Yapılandırma Kanununun 9 uncu maddesinin 19 uncu bendine göre, 7440 sayılı Kanunun başvuru ile peşin ve birinci taksit ödeme süresine; 22/2/2023 tarihli ve 6831 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 7256 ve 7326 Sayılı Kanunların yeniden belirlenen taksit ödeme sürelerine; 08.06.2023 tarihli Gelir İdaresi Başkanlığı Duyurusu kapsamında, 2023 Yılı Geri Kazanım Katılım Payına ilişkin yeni beyan dönemleri ile yeni beyan ve ödeme sürelerine de yer verilmiştir.

Bu çerçevede yapılan mücbir sebep duyuruları kapsamında yer alan vergi mükelleflerine ait belirtilen dönemlere ilişkin vergi beyan ve bildirimlerin verilme süreleri ile bu beyan ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin takibinde, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan bu özel vergi takviminin dikkate alınması gerekmektedir.

(*)

1- Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Depremden Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edildi

2- Deprem Nedeniyle Mücbir Sebep Hali İlan Edilen İllerdeki Meslek Mensuplarıyla Deprem Tarihi İtibarıyla Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi Bulunan ve Mücbir Sebep İlan Edilen Yerler Dışındaki Mükelleflerin Durumuna İlişkin Duyuru

(**)  Vergi Takvimi

— Deprem Bölgesinde Beyanname Verme/Ödeme ve Bildirimlere İlişkin Tablo

İktibas: TÜRMOB