25 Kasım 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32380 Cumhurbaşkanı Kararı Karar Sayısı: 7887 Anonim ve limited şirketler için en az sermaye tutarının artırı…

 

 

Anonim ve Limited Şirketler İçin En Az Sermaye Tutarının Artırılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7887)

25 Kasım 2023 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32380

Cumhurbaşkanı Kararı

Karar Sayısı: 7887

Anonim ve limited şirketler için en az sermaye tutarının artırılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 332 nci maddesinin birinci fıkrası ile 580 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince karar verilmiştir.

24 Kasım 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

24/11/2023 TARİHLİ VE 7887 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

 

ÖZET:
 

01 Ocak 2024 Tarihinden İtibaren; (Düzeltme Yapıldı)

Limited Şirket En Az Sermaye Tutarı: 50 Bin TL

Anonim Şirket En Az Sermaye Tutarı: 250 Bin TL

Kayıtlı Sermaye Sistemini Kabul Etmiş Bulunan Halka Açık Olmayan Anonim Şirket En Az Başlangıç Sermaye Tutarı: 500 Bin TL (www.alomaliye.com)

 
MADDE 1– (1) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 332 nci maddesinin birinci fıkrasında anonim şirketler için ellibin Türk Lirası olarak öngörülen en az esas sermaye tutarı ikiyüzellibin Türk Lirasına, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde yüzbin Türk Lirası olarak öngörülen en az başlangıç sermayesi tutarı beşyüzbin Türk Lirasına yükseltilmiştir.

(2) Aynı Kanunun 580 inci maddesinin birinci fıkrasında limited şirketler için onbin Türk Lirası olarak öngörülen en az esas sermaye tutarı ellibin Türk Lirasına yükseltilmiştir.

MADDE 2– (1) Bu Karar 1/10/2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. (Yürürlük Tarihi 1/1 2024 Olarak Düzeltildi)

MADDE 3– (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 


 

26 Kasım 2023 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32381

25/11/2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 24/11/2023 tarihli ve 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilerek düzeltilmiştir.

MADDE 2- (1) Bu Karar 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.”