2023 Yılı Yeniden Değerleme Oranı VUK 554 25 Kasım 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32380 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: B…

 

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554) – 2023 Yılı Yeniden Değerleme Oranı

 

2023 Yılı Yeniden Değerleme Oranı

VUK 554

25 Kasım 2023 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32380

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2023 yılı için % 58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) olarak tespit edilmiştir.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan Tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

Tebliğ olunur.