2023 ve Sonrası Hesap Dönemlerine İlişkin Elektronik Finansal Raporlama (EFR) Tablo Formatlarının Güncellenmesi Bilindiği üzere, 23/11/2023 tarih ve “…

 

 

2023 ve Sonrası Hesap Dönemlerine İlişkin Elektronik Finansal Raporlama (EFR) Tablo Formatları Güncellendi

2023 ve Sonrası Hesap Dönemlerine İlişkin Elektronik Finansal Raporlama (EFR) Tablo Formatlarının Güncellenmesi

Bilindiği üzere, 23/11/2023 tarih ve “Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Finansal Tablolarının Enflasyona Göre Düzeltilmesi Hakkında Duyuru” başlıklı Kurum duyurusuna göre, finansal tablolarının hazırlanmasında Türkiye Finansal Raporlama Standartları veya Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS)’yi uygulayan işletmelerin 31 Aralık 2023 tarihinde veya sonrasında sona eren yıllık raporlama dönemine ait finansal tablolarının “Türkiye Muhasebe Standardı 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” ile “BOBİ FRS Bölüm 25 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama”da yer alan ilgili muhasebe ilkelerine uygun olarak enflasyon etkisine göre düzeltilerek sunulması gerekmektedir.

Bu bağlamda, enflasyon muhasebesine geçişle birlikte EFR kapsamında bildirimi yapılacak olan BOBİ FRS ve TFRS finansal tabloları için tablo formatları güncellenmiştir.

 

Güncellenen finansal tablo formatlarına ulaşmak için tıklayınız
 
 

Kaynak: KGK