Kooperatiflere İlişkin Vergi Düzenlemeleri Rehberi 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre kurumlar vergisi mükellefi sayılan kooperatiflerin vergi…

 

 

Kooperatiflere İlişkin Vergi Düzenlemeleri Rehberi

Kooperatiflere İlişkin Vergi Düzenlemeleri Rehberi

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa göre kurumlar vergisi mükellefi sayılan kooperatiflerin vergilendirilmesine yönelik olarak hazırlanan Kooperatiflere İlişkin Vergi Düzenlemeleri Rehberi yayımlanmıştır.

Söz konusu Rehberde;

— Kooperatifin tanımı, özellikleri ve türleri,

— Kooperatifin başlıca vergisel yükümlülükleri,

— Kooperatiflerin kurumlar vergisi mükellefiyeti,

— Kooperatiflere tanınan kurumlar vergisi kanununda yer alan muafiyet ve istisnalar,

— Kooperatiflerde katma değer vergisi mükellefiyeti,

— Kooperatiflere tanınan katma değer vergisi kanununda yer alan istisnalar,

— Kooperatifler için gelir vergisi kanununda yer alan düzenlemeler,

— Kooperatifler için diğer kanunlarda yer alan düzenlemeler,

gibi konularda genel bilgilere yer verilmiştir.

Kooperatiflere İlişkin Vergi Düzenlemeleri Rehberine ulaşmak için tıklayınız