7440 Sayılı Kanunla Deprem Bölgesine Yönelik Vergi Düzenlemeleri Rehberi 7440 sayılı Kanunla deprem bölgesine yönelik olarak yapılan vergi düzenlemele…

 

 

7440 Sayılı Kanunla Deprem Bölgesine Yönelik Vergi Düzenlemeleri Rehberi

7440 Sayılı Kanunla Deprem Bölgesine Yönelik Vergi Düzenlemeleri Rehberi

7440 sayılı Kanunla deprem bölgesine yönelik olarak yapılan vergi düzenlemeleri hakkında 2 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği yayınlanmıştır.

Söz konusu Tebliğde yer alan açıklamalar doğrultusunda hazırlanan Rehberde;

  • Depremden etkilenen hizmet erbabına yapılan ayni ve nakdi yardımlara ilişkin gelir vergisi ve damga vergisi istisnaları,
  • Deprem sebebiyle vefat edenlerin mirasçılarına ve yakınlarına sağlanan avantajlar,
  • Binalara ilişkin terkin edilecek amme alacakları,
  • Taşıtlara ilişkin terkin edilecek amme alacakları ile sağlanan diğer kolaylıklar,

gibi açıklamalar yer almaktadır.

Konuya ilişkin açıklamalara ve ayrıntılı bilgilere:

  • Başkanlığımızın internet sayfasında “Hızlı Erişim” alanında yer alan 7440 sayılı Kanun Mikro Sitesinden,
  • Başkanlığımızın doğrulanmış Sosyal Medya Hesaplarından,
  • Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 189 numaralı telefon hattından,
  • gib.gov.tr adresinde yer alan Dijital Vergi Asistanından –  GİBİ

ulaşabilirsiniz.

7440 Sayılı Kanunla Deprem Bölgesine Yönelik Vergi Düzenlemeleri Rehberine ulaşmak için tıklayınız
2 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 Sayılı Kanun Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız