24 Ağustos 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32289 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: KURUL KARARI Karar No: 75935942-050.01.04…

 

 

KGK 75935942-050.01.04-[01/18742] Sayılı Kararı – Hizmet Bedelleri

24 Ağustos 2023 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32289

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 75935942-050.01.04 – [01/ 18742]

Karar Tarihi: 22/08/2023

Konu: Hizmet Bedellerinin Belirlenmesi

660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 19 uncu maddesi ve 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 48 inci maddesine istinaden,

  • Bağımsız denetçi kimliği, bağımsız denetçi belgesi, bağımsız denetçi mührü, bağımsız denetim kuruluşu belgesi, denetimi üstlenen bağımsız denetçi yetkilendirme ücretlerinin,
  • Yüz yüze gerçekleştirilen bağımsız denetçilik sınavı (her bir alan için) ücretlerinin,
  • Kurum internet sitesinde duyurmak suretiyle ilan edilecek ve modül bazında elektronik ortamda yapılacak bağımsız denetçilik sınavı (e-sınav) ücretinin (her bir alan için),
  • Sınav sorularına itiraz ücretinin,

yeni bir belirleme yapılıncaya kadar EK-1’de yer alan tabloda gösterildiği şekilde belirlenmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

EK-1

Kamu Gözetimi Kurumu Hizmetlere İlişkin Ücret Listesi
Türü İlk Defa Verilmesi Halinde (TL) Mücbir Sebeplerle Zayi Edilmesi Veya Eskisi İade Edilmesi Halinde Yenileme Ücreti (TL) Zayi Edilmesi Sebebiyle Eskisi İade Edilmeyen Hallerde Yenileme Ücreti (TL) Her Bir Konu İtibarıyla Sınav Ücreti (TL)
Bağımsız Denetçi Kimliği 300 150 500
Bağımsız Denetçi Belgesi 1.000 500 1.500
Bağımsız

Denetim

Kuruluşu Belgesi

KAYİK Dahil 10.000 5.000 15.000
KAYİK Hariç 5.000 2.500 7.500
Denetimi Üstlenen Bağımsız Denetçi Yetkilendirme 10.000
Bağımsız Denetçi Mührü 1.000 500 1.500  
Bağımsız Denetçilik Sınavı 300
Bağımsız Denetçilik E-Sınav       450