İhracatta Götürü Gider İndirimi Uygulaması Mustafa Bahadır ALTAŞ Yeminli Mali Müşavir mba@mbaymm.com Yazar Hakkında GİRİŞ; İhracat yönetmeliğinde İHRACAT “Bir malın, yürürlükteki ihracat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde Türkiye gümrük bölgesi dışına veya serbest bölgelere çıkarılmasını ve yahut Müsteşarlıkça ihracat olarak kabul edilecek sair çıkış ve işlemleri” olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizde son yıllarda ihracat tutarlarında ve ihracat yapan firmaların […]

Haberin Devamı →

İhracat Bedellerinin Yüzde 25’i TCMB’ye Satılacak Talha APAK Yeminli Mali Müşavir t.apak@apakymm.com Merkez Bankası rezervlerinin desteklenmesi amacıyla yurda gelen dolar, euro ve sterlin cinsi ihracat bedellerinin yüzde 25% düzenlendiği tarihteki işlem kuru üzerinden TCMB’ye aktarılmak üzere belgeyi düzenleyen bankaya satılacak… TÜRK Parası Kıymetini Koruma Hakkında (TPKKH) 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ ile; ihracat bedellerinin kapatılması […]

Haberin Devamı →

2021 Yılı Dönem Sonu İşlemleri Mahmut Bülent YILDIRIM Yeminli Mali Müşavir Öğretim Görevlisi b.yildirim@vdd.com.tr Yazar Hakkında I-GİRİŞ 2021 yılı Pandemi sürecinin etkisiyle hem sağlık alanında hem de ekonomik alanda bir çok olumsuz sonuçlarla birlikte geride kalırken, işletmeler yıl sonu kârlılık ve satış hedefleri ile bu hedeflerin gerçekleşmelerinin sonuçları üzerine değerlendirmeler yapmak durumdadırlar. Bu bağlamda işletmeler, 1 […]

Haberin Devamı →

Tüm Yönleriyle Enflasyon Düzeltmesi Faruk TAŞYÜREK Vergi Müfettişi erkbilgif@gmail.com Yazar Hakkında Uzunca bir aradan sonra enflasyon düzeltmesi işlemi tekrardan mali paydaşların sıcak gündemi haline gelmiştir. Bilindiği üzere; 213 sayılı Vergi Usul Kanununa 5024 sayılı kanunla mükerrer 298. madde ile geçici 25. maddenin eklenmesiyle birlikte enflasyon düzeltmesi müessesesi 30/12/2003 tarihinden itibaren vergi sistemimizdeki yerini almıştır. Mükerrer madde 01.01.2004 ve […]

Haberin Devamı →